21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü: Down Sendromu nedir, neler yapabiliriz?

Down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 21 Mart ‘Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ olarak tanındı. Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Down sendromunu iyileştirecek bir tıbbi tedavi yoktur, tek yol eğitimdir.

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu, 21. kromozomun fazladan bir kopyaya sahip olmasıyla ortaya çıkan bir genetik durumdur. Bu durum, fiziksel ve zihinsel gelişimde bazı farklılıklara yol açabilir. Down sendromlu bireyler, tıbbi ve eğitimsel desteklerle dolu ve üretken bir yaşam sürebilirler.

DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ NEDEN, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Birleşmiş Milletler, down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 21 Mart’ı resmi ‘Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ olarak tanımıştır.

Down sendromu bir kromozom anomalisi olup doğum öncesi tanı yöntemleri ile saptanabilmektedir. Vücudumuzda olması gereken kromozom sayısı 46 iken bu sendromda sayı 47’dir. Bu farklılığın nedeni; iki adet olması gereken 21. kromozomdan üç adet bulunmasıdır.

Down sendromlu bireylerin bilişsel, dil, hareket gelişimleri ile sosyal, duygusal ve iletişim becerilerinde olağan gelişim gösteren yaşıtlarına göre gecikmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle çocukların en erken dönemde özel eğitim ve fiziksel rehabilitasyon ile desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu bireylerin uygun eğitim ortamlarında, ihtiyaç ve özelliklerine uygun düzenlemeler yapılarak ve destekler sağlanarak pek çok başarı elde edebildikleri bilinmektedir.

Down sendromlu bireyler rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile özel eğitim ihtiyacı olan diğer akranlarına sunulan tüm özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu kapsamda 36 aydan küçük down sendromlu çocuklar için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitim hizmeti verilmektedir. 36 aydan büyük down sendromlu çocuklar ise zorunlu eğitim sürecine dahil edilerek örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerine devam ederken özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden de destek almaktadır. Bakanlığımızca sunulan eğitim hizmetleri ile bireylerin toplumsal yaşama uyumunu ve etkin katılımını sağlayarak yaşam kalitelerinin artırılması ve onların mutlu ve üretken bireyler olarak toplumla bütünleşmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

21 MART DÜNYA DOWN SENDROMU GÜNÜ AMACI NEDİR?

Dünya genelinde Down sendromu hakkında toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak

Down sendromlu bireylere karşı olumlu tutum ve davranışlara katkıda bulunulmasını sağlamak

Erken eğitimin ve eğitimde sürekliliğin önemine dikkat çekmek

Down sendromlu bireylerin topluma tam ve eşit katılımını teşvik etmek

Down sendromu hakkında farkındalık oluşturmak, bu bireylerin ve ailelerinin karşılaştığı önyargı ve ayrımcılıkla mücadele etmek için önemlidir. Farkındalık arttıkça, Down sendromlu bireyler topluma daha fazla dahil olacak ve eşit haklara sahip olacaklardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x